Kategoriarkiv: parker

Picnic på kyrkogården

Jenny Åkesson

Hexagon-rummet på Mariebjerg kyrkogård, Köpenhamn, skapat av G N Brandt. Foto: Jenny Åkesson

Kalmar kyrkogårdsförvaltning blev 2008 utnämnd till det något interna priset ”Sveriges kyrkogårdsförvaltning”. Hipp-faktorn är väl sådär, men bakom ligger mycket nytänkande och kanske början till en ny tendens i våra städer.

Flertalet av våra kyrkogårdar byggdes en gång i utkanten av våra städer, långt ute på vischan som det upplevdes då. Trängseln på de gamla medeltida kyrkogårdarna och de relativt ohygieniska förhållandena stod bakom förflyttningen av vår sista utpost. Idag ser det annorlunda ut. Många av kyrkogårdarna upptar idag stora och centrala ytor i städerna. I takt med att andra grönytor minskar och att hållbarhets-debatten argumenterar för tätare städer ökar också anspråken på kyrkogårdarna.

Jenny Åkesson

Hundrastning på kyrkogård, Köpenhamn. Foto: Jenny Åkesson

I Danmark, framförallt på Assistens kirkegård i stadsdelen Norreport i Köpenhamn har man gått anspråken till mötes. På en rundtur i kyrkogården möter man både dagisklasser, hundar och deras ägare på promenad och en och annan joggare. På sommaren ska här enligt en dansk vän också förtäras en och annan picnicmåltid på gräsmattorna. En titt på anslagstavlan och hemsidan avslöjar att man arbetar som en kulturinstitution, sätter upp teater i kyrkogården, arrangerar rundvisningar och har utställningar. Även i Kalmar arbetar man intensivt för en mer ”levande kyrkogård”, vilket är bakgrunden till årets utnämning. Man satsar mycket energi på utformning och vackra planteringar som lockar både anhöriga och andra.

Skolelever och florist-studenter får komma och visa upp sina alster på kyrkogården och det anordnas rundvandringar. Från kyrkogårdens sida välkomnar man alla besökare, även hundrastning, picnic och lek på gräsmattorna. Dessa kyrkogårdar börjar helt enkelt mer och mer också användas som parker för stadens befolkning.

Jenny Åkesson

Lärkslänten på Bipsebjerg kyrkogård, Köpenhamn. Foto: Jenny Åkesson

Personligen tycker jag det är en mycket positiv utveckling. Få miljöer är så vackra och välskötta som våra kyrkogårdar. Budget-ramarna är betydligt generösare än vad de är för våra kommunala planteringar och parker, och därmed också möjligheterna i vad man kan skapa och sköta. Arkitekturen, både i byggnader och landskapsarkitekturen, håller en väldigt hög klass och på många kyrkogårdar erbjuder en enorm rikedom i dramatiska och upplevelserika gröna rum.

Helt oproblematiskt är det förstås inte. Det gäller att hitta en form där de anhöriga kan få en stilla stund för eftertanke och sorg utan att störas av andras aktiviteter. Jag tror detta kan lösas dels rumsligt, med väl avgränsade och markerade rum, men också genom att de allra flesta människor har en väldigt stor respekt för gravplatser. Faktumet att det är en gravplats kan också bidra med en dimension, en stillhet och miljö för eftertanke som vi kan ha svårt att få på andra platser. I Kalmar uppför man lugna och vackra tanke- och meditationsrum i just detta syfte.

Jenny Åkesson

Formklippt idegran i ett av många karaktärsfulla rum signerade G N Brandt på Mariebjerg kyrkogård, Köpenhamn. Foto: Jenny Åkesson

Många av våra kyrkogårdar tillhör de vackraste gröna miljöerna vi har i Sverige. Jag tycker det är ett alltför stort slöseri med mark och resurser för att det inte ska få upplevas av fler. Fler levande på våra kyrkogårdar, tack!

(När det gäller den arkitektoniska kvalitén på våra kyrkogårdar ligger vi fortfarande dock långt efter danskarna (se foton). En utflykt till t.ex. Mariebjerg eller Bipsebjerg kirkegårdar i Köpenhamn är helt fantastiskt.)

/ Jenny Åkesson

6 kommentarer

Under förtätning, kyrkogård, landskapsarkitektur, offentliga rum, parker

Hangar-rätt

I södra Kalifornien genomförs nu stadsförnyelse de luxe, skriver The Economist. En tidigare militärflygplats byggs om till 550 hektar park- och naturområde. I Great Park, som den ska heta, behålls även kontrolltornet och en före detta hangar görs om till museum. Yehudi Gaffen, som är involverad i projektet kommenterar användandet av befintliga byggnader: ”Southern California has so little history that we should try to keep some of it.”

Bromma flygplats kanske skulle kunna göras om till en, tja…miljöteknikby. Kontrolltornet kan bli Bromma Science Tower och vänthallen ett studentboende.

Av: David Lindelöw

2 kommentarer

Under arkitektur, Kalifornien, parker, Stockholm

Förtäta! Bygg en park

Det talas mycket om förtätning, men få talar om vad det är vi bör förtäta. Den tekniska termen exploateringsgrad ekar nog fortfarande i många stadsplanerares och ingenjörers huvuden, men är det verkligen det som gäller? Ska vi bygga husen högre, med smalare gator, bygga igen parkerna, trädgårdarna och de gröna ”restytorna”? Är parker, fotbollsplaner och koloniområden potentiella tomter som nu till slut kan säljas av och byggas igen med den hållbara täta staden som förevändning? Risken är att den täta staden blir ett svepskäl som gynnar exploatörernas intressen.

En tät stad är inte en stad där man måste ta bilen, bussen eller tunnelbanan för att nå en park, ett löparspår eller natur. En tät stad är en stad där man som invånare har nära till de funktioner man behöver i vardagen. Och ja, människor behöver parker och natur. Vi kan i den täta stadens namn fylla städerna med bostäder, handel, arbetsplatser och folkhorder till den grad att staden blir en hemsk plats att bo på. Om vi inte tänker oss för kan vi göra staden så ogästvänlig att människor börjar flytta ut på landet igen.

Det hade inte varit första gången i historien.

Av: Jenny Åkesson

6 kommentarer

Under förtätning, livsmiljö, parker, stadsplanering