Månadsarkiv: januari 2008

Indisk pool

Att den svenska klimatdebatten alltid blir lite märklig så fort Kina eller Indien kommer på tal, det har man väl vant sig vid. Med veckans lanserande av den indiska folkbilen Nano slås nya debattrekord. Det är nästan synd om Aftonbladets bilreporter Robert Collin när han i sin blogg beklagar sig över att miljöinsatser i Sverige spelar ännu mindre roll nu när den indiska medelklassen kan köpa en bil för 16 000 kr.

Givetvis är det ett problem att fler och fler kör bil. Men med tanke på bilismens enorma förmåga att bibehålla sin position ska man nog vara glad att de 350 miljoner som tillhör den indiska medelklassen kommer att köra en liten, bränslesnål bil istället för en bensin-Volvo, ett företag som för övrigt nu intresserar sig för den indiska marknaden (inslag i Studio Ett).

I DN hävdar Peter Wolodarski att Sverige – med dess långt gångna klimatutveckling – istället borde satsa pengar på miljövänlig utveckling i andra länder, som inte kommit alls lika långt. Skälet är att det är billigare att göra motsvarande utsläppssänkningar i andra länder, till exempel genom att köpa utsläppsrätter utan att använda dem.

Förutsatt att detta är sant borde vi lägga pengar på att främja mobility management i Indien, till exempel göra så att folk sitter i samma bil och pendlar. Oavsett hur liten en bil är så tar många bilar väldigt mycket plats, plats som nog många indiska städer inte har. Vid skral SIDA-budget kan man introducera Carpool-applikationen i Facebook för Indiens medelklass – de där 350 miljonerna som får Robert Collin att tappa tron på mänskligheten.

Av: David Lindelöw

3 kommentarer

Under bilism, globalisering, Indien, Mobility Management, trafik

Hangar-rätt

I södra Kalifornien genomförs nu stadsförnyelse de luxe, skriver The Economist. En tidigare militärflygplats byggs om till 550 hektar park- och naturområde. I Great Park, som den ska heta, behålls även kontrolltornet och en före detta hangar görs om till museum. Yehudi Gaffen, som är involverad i projektet kommenterar användandet av befintliga byggnader: ”Southern California has so little history that we should try to keep some of it.”

Bromma flygplats kanske skulle kunna göras om till en, tja…miljöteknikby. Kontrolltornet kan bli Bromma Science Tower och vänthallen ett studentboende.

Av: David Lindelöw

2 kommentarer

Under arkitektur, Kalifornien, parker, Stockholm

Villamattor och kommunslogans

En knippe nya regler har trätt i kraft i och med årskiftet som var. Fastighetsskatten slopas ju, istället fås en kommunal avgift. Alltså hamnar fastighetsavgiften direkt i kommunens kassa istället för att ta vägen om staten. De kommuner som får mindre pengar än tidigare erhåller mellanskillnaden från staten tills vidare.

Meningen är att kommunerna ska få se hur mycket pengar som kommer från fastighetsbeståndet på orten samt att genom detta få incitament att göra just sin kommun mer attraktiv för företagande och boende. Kan det resultera i fler innovativa slogans månne?

Jag tror att vi kan riskera mer tävlan om att få folk att dagpendla från sin kranskommun (om ens krans) till sitt arbete i regioncentrum. Istället för att kommunen satsar på egen hållbart utvecklad stad, är man noga med att påpeka hur nära det är till nästa, något större stad. Kampanjen Swooosch från Gävle är ett exempel.

Min farhåga är att vi kommer få en jippofierande PR-avdelning i varje kommun som vill sätta sitt Klondike av obebyggda villatomter på sverigekartan. Men en kommun är inte ett företag. Lägg pengarna på folk som bor i kommunen istället för reklam till andra.

Av: Karl Rüter

8 kommentarer

Under fastighetsavgift, samhällsplanering

Förseningar som sprawl

Om jag idag 5 januari 15.14 skulle åka X2000 mellan Malmö och Stockholm skulle en Just nu-biljett kosta 1048 kr. Även om jag själv aldrig hade gjort denna bokning får den fungera som illustrativt exempel. Enligt SJ:s punktlighetsstatistik för Södra stambanan var i januari 2007 endast 56 procent av tågen i tid. Ur ett tjänsteföretags synvinkel borde detta vara katastrofalt (även om tågresande är en speciell form av tjänst). Det spelar ingen roll om man betalar 95 eller drygt 1000 kr för en resa till Stockholm; i januari är risken för försening likväl nästan 50 procent.

De som åker (eller rentav pendlar) med fjärrtåg med slutstation Stockholm blir inte färre och alla räknar nog alltid in förseningar i restiden – och accepterar antagligen motvilligt denna beräkningsmetod. I samhällsekonomiska kalkyler värderas dock förseningstid som en större kostnadsuppoffring än motsvarande förutbestämda restid. Enligt en ny undersökning – ledd av Jonas Eliasson, professor i Transportsystemanalys på KTH – så borde förseningstid värderas ännu högre, så mycket som 6 gånger. Om undersökningen får genomslag i Banverkets och SJ:s rutiner försvinner nog tyvärr småputtriga missnöjesyttringar som den fantastiska SJ70 Dialog – en ”E-postlista och diskussionsgrupp för frekventa resenärer på SJ70, SJ:s tåglinje mellan Arvika och Stockholm”. Där läser jag exempelvis följande rader som andas insändar-epos:

Idag avgick 6.38 tåget i tid, och vi var till och med på centralen någon minut innan. Detta betydde i sin tur att jag precis hann med pendeln till Helenelund (Kista), och att jag var på kontoret redan 9.15.

Tänk om det alltid kunde vara såhär!

Tänk vad skönt att kunna säga att man bara blir en kvart sen till 9-möten!

Det är inte alla förbehållet att kunna säga att ”man bara blir en kvart sen”. Frågan är om de andra mötesdeltagarna i Kista ska vänta på en pendlare från Värmland.

Av: David Lindelöw

10 kommentarer

Under Banverket, kollektivtrafik, Stockholm, tåg, trafik

Den skönlitteräre ingenjören

För de som fortfarande har ledigt efter jul och nyår kanske det finns tid över att läsa lite böcker? Du vet sådana som inte står på nån kurslitteraturlista och som man läser bara för att det är trevligt? Jag tänkte komma med några tips på böcker som också berör den här bloggens område.

servey-image.jpg

1. ”Världens mått” av Daniel Kehlmann
Romanen handlar om de tyska 1800-tals-vetenskapsmännen Carl Friedrich Gauss och Alexander von Humboldt, som båda ger sig in på att mäta och väga alla mått som de kan hitta i världen. Gauss sitter vid sitt skrivbord och mäter världen med matematik och teleskop, och uppfinner både geodesin, minsta kvadratmetoden och tredimensionell vektoranalys. Humboldt däremot reser till Amazonas för att ta prover på varje växt han ser och ta reda på höjden på varenda kulle.

Det intressanta med beskrivningen av deras arbete (som egentligen vad jag förstår är fiktiv) är hur man får en känsla för hur vetenskapen vid denna tid stod och vägde mellan noggrann metodiskhet (som den ser ut idag) och rent humbug och gissningar (jfr. ”Strindbergs naturvetenskapliga skrifter”, ”flogiston”). De upptäckter vi idag tar för självklara var det inte alls utan bara en av många teorier om hur världen hängde ihop. I sin strävan att upptäcka världen hamnar de båda vetenskapsmännen både helt rätt och totalt fel.

Boken är också i sig mycket värd att läsa, med många dråpliga scener och formuleringar som ”…mötet med mörkret hörde till uppväxten, den som aldrig stiftat bekantskap med metafysisk ångest skulle aldrig bli en tysk man.”

megalopolis.jpg

2. ”King Kong Blues” av Sam J. Lundwall
Jag går inte in så mycket på handlingen här; det intressanta med boken är att den berör samhällsplanering och dess tänkbara konsekvenser (ett vanligt underliggande tema i mycket science fiction, många SF-historier utspelar sig i ”överplanerade” dystopier). När boken skrevs 1974 stod väl fortfarande tilltron till det svenska planeringssamhället på någon slags höjdpunkt (miljonprogramsområdena hade inte spårat ur än), och handlingen blandas upp med bisarra nyheter från tiden när boken skrevs.

Bland annat berörs HSB:s regionplan för Stockholm (fr. 1971), som delar upp staden i 4 gigantiska funktionsseparerade områden. I boken har planen genomförts, och staden är extremt segregerad på så sätt att ingen från de olika områdena har något som helst grepp om hur det ser ut i de andra. När tjänstemannen Erik Lenning kommer ut till ”Yttre södra området” tror han att ett stort bostadsområde är helt övergivet efter en giftskandal vid en närliggande fabrik. I själva verket är alla hus bebodda av människor som inte finns i register och som ingen vet att de finns.

Bokens handling är faktiskt inte speciellt bra och har väl ungefär samma trovärdighet som en Jackie Chan-film. Det är dock bokens omgivning som är intressant, och på många punkter har faktiskt Sam J Lundwall fått rätt i sina förutsägelser om framtiden. Köp boken på ditt närmaste Myrorna för typ 20 pix.

po7029.jpg

3. ”Min röst ska nu komma från annan plats i rummet” av Lotta Lotass
Lotta Lotass bok handlar inte heller primärt om vårt område, men berör det ändå i förbifarten genom att handlingen utspelas i Nevadaöknen där atombomber provas, gigantiska dammar byggs och städer (Las Vegas) smälls upp över en natt. Tänk ”Fear and Loathing in Las Vegas” i kubik. Jag tycker att Lotass har ett bra sätt att mentalt befinna sig på teknikutvecklingens framkant, där större hus, bomber, dammar osv. byggs för sakens skull, men där ingen vet vad som händer. Dystopin är långt ifrån färdigutvecklad utan ligger bara i sin vagga, och blir därför underbart subtil på ett sätt som jag inte sett någon SF-bok lyckas med.

Gemensamt för dessa böcker är att de ger en bild av hur vetenskapen och samhällsplaneringen hela tiden famlar i mörkret. Vi vet inte vad vi ger oss in på, vi vet inte vad som är vår tids (2008) flogiston och atombomber. Men genom att bearbeta samhällsutvecklingen på detta sätt kommer förhoppningsvis framtidens ingenjörer slippa säga som Robert Oppenheimer (tydligen inte) sade när atombomben visade sig fungera:
”I am become death, the destroyer of worlds.”

Trevlig läsning!

Av: Jonas Westin

2 kommentarer

Under arkitektur, bilism, Byggande, Ingenjörssmak, samhällsplanering