Centralstation som passivhus? Nåja…

Betongelits eminente Chief Media & Public Relations Management Control Officer (CMPRMCO), David Lindelöw, skickar mig ett tips om att Centralstationen i Stockholm ska förses med värmepumpar, som i sin tur ska värma upp det nya kontorshuset (är det detta, månne?) som byggs i närheten. Tanken är alltså att tillvara den värme som de (enl. uppgift) 250 000 människor som dagligen passerar centralstationen bidrar med, och så långt är väl allt väl.

Tyvärr sätter sådana är projekt igång tankebanorna och då känns det inte som om det stämmer längre. För att få ut så mycket som möjligt från en frånluftsvärmepump (dvs. en värmepump som tillvaratar värmen i luften som ventileras ut från en byggnad) behöver så mycket som möjligt av frånluften passera genom själva ventilationen, vilket inte alls är självklart, speciellt inte på äldre hus. Stockholms centralstation är att betrakta som ett äldre hus. Dessutom passerar ju väldigt mycket (inomhus-)luft ut vid in- och utgångar för människor och tåg(!), vilket också leder till stora okontrollerade värmeförluster.

Till råga på allt har huset dålig isolering (eftersom det är gammalt), vilket gör att värmen passerar ut genom väggarna, och stor luftvolym, vilket gör det svårare att kontrollera ventilationen. Alla ovan beskrivna egenskaper är sådana som man försöker undvika vid passivhusbyggen, vilket bäddar för att man inte kommer att få så bra utbyte av sina värmepumpar.

Enligt Sveriges Radio ska det nya ”energieffektiva” kontorshuset vara i glas, och stora glasytor och energieffektivitet är knappast förenligt. De bästa fönstrena på marknaden har idag U-värden på runt 0,85 W per kvadratmeter och grad temperaturskillnad, vilket är lite bättre än en husvägg från 60-talet… Tyvärr blir summan av kardemumman att de inte kommer uppnå det de vill, men man kan ju hoppas att jag har fel.

Av: Jonas Westin

Annonser

8 kommentarer

Filed under Stockholm, teknik

8 responses to “Centralstation som passivhus? Nåja…

 1. David Lindelöw

  O, du galne nerd.

  Jag fattade det som att man ska ta värme från tunneln mellan centralen och T-centralen. Den byggnaden är nog nyare än själva centralstationen. Vad tror du?

 2. per

  Angående glashus,

  Det verkar vara möjligt att göra energieffektiva kontorsbyggnader och offentliga byggnader i glas, värme får man gott om från datorer, belysning och personer, att kyla husen tror jag oftare är ett problem. Två lyckade exempel vet jag dock om, det ena är Katsan, Whites kontor i Stockholm, det andra är Almedalsbiblioteket i Visby, ritat av Christer Malmström. Båda dessa lär enligt arkitekterna i princip inte behöva någon köpt energi för värmen eller kylan. Jag tror om jag inte minns fel att de använder frånluftsvärmeväxlare för värmen och tar kylan från havsvatten. Pumparna för kylvattnet drivs med solcellspaneler (när det finns ett kylbehov är det ju oftast soligt).

  Att göra om stockholms central till passivhus är nog lite mycket begärt ändå. De två nämnda goda exemplen är trots ritade med mycket fokus på de tekniska installationerna från början.

 3. Jonas

  Per: Hmm… intressant. Min enda initierade erfarenhet av stora glasfasader är Skanskas projekt ”Hjälmarekajen” i Malmö, som visade sig vara en mardröm av installationer, fjärrvärme och fjärrkyla hit och dit som till stor del berodde på glasfasaden.
  På sätt och vis har jag svårt att se skillnaden mellan fjärrkyla (att hämta kylning på samma sätt som fjärrvärme) och den metod du beskriver med ”lokalt” havsvatten. Det handlar fortfarande om att klara av inomhusklimatet med hjälp av en massa aktiva system, i motsats till ”passiv”-hus.

 4. David Andersson

  Aven jag tror att de menade sjalva tunneln och inte hela centralen.

 5. karlr

  –>Per
  Det är väl inte så lyckat att lampor och datorer är värmekällor. Att man kan värma kontorsbyggnader med sekundäreffekter pga låg verkningsgrad känns rätt 1900-tal, såattsäga…

  Det vore alltså bättre att skära ner på den delen av enegiförbrukningen och ersätta med ett mer effektivt fjärrvärmesystem. Trots att huset blir mindre passivt på det sättet såattsäga…

  Alltså, kontorsbyggnaderna är energieffektiva endast i ljuset av en mindre energieffektiv lamp- och datoranvändning.

 6. Per

  ->Jonas

  Visst handlar det om aktiva, snarare än passiva, lösningar men likväl tycker jag att det är intressant att glashus inte nödvändigtvis är kassa ur energisynpunkt om man har en medveten strategi för hur det skall göras.

  ->Karlr

  Du har helt klart en poäng, att spara energi med högre verkningsgrad på datorer, belysning och annat är utan tvekan en bra idé. I dagsläget har dessa hus dock inte högre energiförbrukning än andra från datorer och dylikt. Om elektroniken blir mer effektiv i framtiden kan dessa energieffektiva hus komma att bli energiineffektiva, i så fall är det ett gott tecken.

 7. David

  Ni har tyvärr blandat ihop begreppen – lösningen i den länkade artikeln, där man plockar värme ur Stockholms Centrals inomhusluft för att värma en annan byggnad är ingen passivhus-lösning.

  Det handlar istället om att man sätter in en luftvärmepump som hämtar luften innifrån centralen och därmed blir pumpen mer effektiv än om den hämtat luften utomhus.

  Genial applicering av klassikt värmepumpsteknologi egentligen..

 8. Jonas

  David: Nä, det är klart att du har rätt, ”passivhus” i rubriken var mest en lökig anspelning på mitt föregående inlägg. Frånluftsvärmepumpar har funnits rätt länge, det nya här är att man skickar värmen till en _annan_ byggnad istället för att låta den gå tillbaka. Eftersom frånluften i ventilationen (i detta fall) antagligen har ganska hög ånghalt är det dock inte troligt att de kan utnyttja värmepumpens verkningsgrad helt och hållet, då man måste undvika kondens i ventilationssystemet.

  Per och karlr: att apparaturen blir energisnålare är redan idag ett ”problem” i passivhus, som gör att man antagligen måste tillgodoräkna sig lägre effekt från husets apparatur i framtiden. I dagsläget tillför man extra värme genom ventilationssystemet; kanske måste man i framtiden räkna med att tillföra något mer energi än idag, samtidigt som tillförseln förhoppningsvis blir mindre än energibesparingen från snåla apparater eftersom värmen tillförs kontrollerat och på ”rätt ställen”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s