Det magiska talet

I senaste numret av Ordfront slår man på stora trumman för spårtaxi. Principen för spårtaxi är att små kabiner åker på rälsbanor några meter ovanför marken. Resenären kan åka helt själv i en kabin och väljer själv resmål (inom linjenätets begränsning). Man kombinerar kollektivtrafikens kapacitet och resurssnålhet med bilens smidighet.

”Ingenjören” (han kallas så i Ordfrontartikeln) Bengt Gustavsson har tittat på hur en spårtaxilösning skulle kunna se ut i Linköping – han har till och med gjort en samhällsekonomisk kalkyl och ritat in det tänkta nätet i Google Earth. Enligt det medborgarförslag som Bengt Gustavsson har lämnat in till Linköpings kommun skulle biltrafiken minska med 20 procent. Stockholmsförsöket med trängselskatter gav ungefär samma resultat, biltrafiken i den avgiftsbelagda zonen minskade med drygt 20 procent. Går det verkligen inte att komma längre med så pass progressiva åtgärder?

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) har undersökt hur gratis kollektivtrafik och en samtidig fördubbling av turtätheten skulle förändra resandet i Mälardalen. Antalet kollektivtrafikresor skulle visserligen öka med 45 procent, men antalet bilresor skulle bara minska med 5 procent. Resultatet är alltså att transportarbetet ökar.

Det verkar finnas en väldig tröghet i systemet. Om man kombinerade trängselavgift och gratis spårtaxi (med en valfri Idol-artist som medresenär), vad skulle minskningen bli då? 30 procent? Hurra! (?)

Om spårtaxi

Annonser

2 kommentarer

Filed under kollektivtrafik, Linköping, spårtaxi, Stockholmsförsöket, trafik, trängselavgift

2 responses to “Det magiska talet

  1. Spårtaxi är orealistiskt. Det har bara införts i mindre orter och på enskilda flygplatser, då det endast varit där man kunnat få det att fungera. En tätbebyggd stad som lämpar sig att gå och cykla i är det som måste till. Kombinerat med spårbunden kollektivtrafik med hög kapacitet. Manhattan i New York är paradexemplet på detta. Riktigt lika tätbebyggt behöevr det kansk inte vara, men principen är rätt. Miljövänlig också.

  2. Pingback: Backcasting « Betongelit

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s