Fysisk aktivitet bland betongen

Svenska folkhälsoinstitutet (FHI) har av regeringen fått ett intressant uppdrag. Institutet skall kartlägga den byggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet. Det innefattar allmänna ute- och inomhusmiljöer samt trafikmiljöer. Arbetet ska så småningom mynna ut i riktlinjer och –värden som gör det lättare vid samhällsplaneringen. Bakgrunden är att undersökningar visar att enbart information om vikten av fysisk aktivitet ej fungerar fullt ut, och att förändringar av den fysiska miljön behövs. FHI betonar att det inte är punktinsatser som räknas (exempelvis en lekplats), utan helhetsbilden av stadsplaneringen. Man har även genom undersökningar kunnat visa att tillgängligheten till parker, lekplatser, friluftsområden m.m., ökar invånarnas fysiska aktivitiet.

Ingen dum idé alls det här. Åtgärderna som krävs för att underlätta fysisk aktivitet i stadsmiljön behöver varken bli speciellt dyra eller komplicerade. Dessutom gynnas både människor (bättre kondition och allmänhälsa) och miljön (ökad satsning på cykel och gångvägar för att minska människors stillasittande i bil).

Mer information:
Rapporten ”En aktiv vardag”, FHI
World health organisation (WHO)

Annonser

3 kommentarer

Filed under samhällsplanering, trafik, Uncategorized

3 responses to “Fysisk aktivitet bland betongen

  1. Jonas

    Intressant det här… de idéer du för fram har definitivt koppling till modernismen (som jag, har jag insett i efterhand, argumenterade emot i ett tidigare inlägg). Ingen kan förneka de vällovliga avsikterna med det du framför. Står planering och storartade avsikter (”modernism”) i motsats till new urbanism? N.U. har ju sina egna paradigm och mål, även om de är kanske är mer liberalt (i svensk mening) färgade. På sätt och viss känns det som att den täta staden faktiskt står i motsats till de avsikter du beskriver här.

  2. Karl Rüter

    Tycker inte att nyurbanismen går emot fysisk aktivitet bland betongen. De snackar ju om att man ska undvika stadsmässiga enklaver någonstans, vilket gör att man ska kunna befinna sig på varje plats, utan att för den skull ha ett ärende till just den platsen. Detta gäller i högsta grad fotgängare och cyklister likaväl som något annat trafikslag. Därför är åtgärder som underlättar för fysisk aktivitet i stadsmiljö i linje med nyurbanism.

  3. Henrik Bertheden

    Jag tycker ni försvårar diskussionen. Det handlar inte om vilken eventuell inriktning stadsplaneringen har utan resultatet av studien ska kunna appliceras på alla befintliga typer av planering. Den är oberoende av detta. Det jag ville belysa var helt enkelt att Sveriges regering har uppmärksammat problemet med den minskade fysiska aktiviteten och försöker lösa detta med bl.a. stadsplaneringen som vapen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s