Att värdera en klimatkatastrof

SIKA är en statlig myndighet som inte ges de fetaste rubrikerna eller de klyschigaste samtalen på fikarasten. I den klimathysteri som idag råder borde dock Statens institut för kommunikationsanalys få större uppmärksamhet.

När Vägverket och Banverket ska utreda om ett planerat infrastrukturprojekt är samhällsekonomiskt lönsamt – som det ofta heter – använder man uppställda schablonvärden för att värdera till exempel en restidsförkortning eller en utsläppsminskning. När ett projekt sägs vara samhällsekonomiskt olönsamt ges ofta intrycket att det vore totalt ödesdigert att genomföra projektet.

Det är SIKA som bestämmer vilka kalkylvärden som ska användas. Värdena används för att jämföra konsekvenser som annars skulle vara svåra att ställa mot varandra. Faktorer så som tidsvinst, räddande av liv och bullerpåverkan värderas utifrån en teoretisk betalningsvilja för de medborgare som påverkas av ett projekt. Värderingen av växthusgasen koldioxid sker med utgångspunkt från de utsläppsmål som Sverige förbundit sig till med Kyotoavtalet.

Dessa värden är dock inte huggna i sten. Systemet härstammar från en tid när man ville jämföra sammanlagd tidsvinst med projektets kostnad, idag torde betalningsviljan för miljöförbättringar ha förändrats. Och de som påverkas av trafikens koldioxidutsläpp räknas idag (äntligen) i miljarder.

I kalkylen för de vägobjekt som har analyserats för den nationella investeringsplanen år 2004 – 2015 är 89 procent av den värderade nyttan tidsvinster eller förbättrad säkerhet, trots att nya vägar ger en betydande negativ miljöpåverkan.

SIKA reviderar kalkylvärdena vart fjärde år. Klimatförändringarna borde avspeglas i nästa revidering. Förhoppningsvis ger det effekter på Sveriges transportomställning.

Introduktion till samhällsekonomiska kalkyler

Annonser

1 kommentar

Filed under samhällsplanering, trafik, vägar

One response to “Att värdera en klimatkatastrof

  1. Pingback: Mötas på halva järnvägen « Betongelit

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s